HOME

NIEUWS

REGIONIEUWS

ALGEMEEN

VOERTUIG

KAZERNE

WVD-TEAM

GASPAKTEAM

HISTORIE

JEUGDBRANDWEER

UITRUKKEN

NIEUWSBRIEF

GASTENBOEK

LINKS

DISCLAIMER

CONTACT
Burgemeester Nuis van Tholen vaardigt noodverordening uit

Burgemeester Nuis van Tholen heeft besloten om een noodverordening vast te stellen in verband met het duikongeval van zondag 6 april 2008 in het Zijpe bij Sint Philipsland. Een 35-jarige Belgische duiker is zondag te water gegaan in het Zijpe, maar is sindsdien niet meer bovengekomen.

Hulpdiensten rukten zondag met groot materieel uit om de man te zoeken, maar zonder resultaat. De vier dagen daarna is door de waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten in samenwerking met de Koninklijke Marine een grote zoekactie gehouden. Donderdag is deze zoekactie gestaakt omdat vrijwel alle mogelijkheden om de man te kunnen vinden benut waren, maar dat het slachtoffer desondanks nog niet gevonden was.

Het KLPD had afgelopen week kennis genomen van een geplande zoekactie door collega duikers van de 35-jarige Belg. Uit solidariteit wilden deze duikers gaan zoeken naar het slachtoffer. Toen het KLPD van dit voornemen hoorde hebben zij contact opgenomen met burgemeester Nuis van Tholen om te vragen of het mogelijk was om een tijdelijk duikverbod op het Zijpe in te stellen. Het KLPD motiveert hun vraag met de mogelijkheid dat er opnieuw een slachtoffer kan vallen als het slachtoffer eventueel gevonden wordt en dat dit een schrik- of paniekreactie teweeg brengt bij de zoekende duikers.

Burgemeester Nuis heeft bij het opstellen van de verordeningen een aantal overwegingen meegenomen. Hij stelt “dat ernstig rekening gehouden moet worden met het feit dat het stoffelijk overschot van de desbetreffende persoon nog in de omgeving van de genoemde veerhaven moet liggen”. Verder is in de noodverordening te lezen dat in verband met deze mogelijkheid het noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften gegeven moeten worden.

Het besluit in de verordening is opgesplitst in drie artikelen. De letterlijke tekst hiervan is als volgt. “Artikel 1: Het is een ieder verboden in het op de bij deze verordening behorende kaart gearceerd aangegeven gebied in het water te gaan, of zich in het water te bevinden, totdat door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie of de brandweer de mededeling is gedaan dat het in dit artikel neergelegde verbod is opgeheven of de burgemeester de onderhavige verordening heeft ingetrokken en het besluit daartoe bekend heeft gemaakt. Artikel 2: het verbod in artikel 1 geldt niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks betrokken zijn bij of door het bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met de zoekactie naar de sinds 6 april 2008 in deze omgeving vermiste duiker. Artikel 3: Deze verordening treedt in werking op 12 april 2008 te 09.00 uur.”

Zaterdagmorgen zijn op het voormalige veerplein bij Anna Jacobapolder een drietal bordjes geplaatst met daarop de uitgevaardigde noodverordening. Tevens is op de bordjes een kaart van de omgeving bevestigd, waarop duidelijk is gemaakt in welke gedeeltes tijdelijk niet meer gedoken mag worden. De verordening zal van kracht blijven totdat het stoffelijk overschot van de vermiste duiker is aangetroffen en geborgen.

Tekst en foto: Jan-Willem Kempeneers
Illustratie: Gemeente Tholen

All rights reserved - © 2005-2009 - Realisatie: Kempeneers Multimedia